Toneelkring De Wirrewarre Klerken

Door de welgekende Corona-maatregelen staan onze repetities voorlopig op pauze. Door alle onzekerheden kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen of we in maart 2021 zullen spelen. Wij beslissen hier later over en zullen dit tijdig laten weten! 

 

Wij danken jullie voor het begrip!